Menu

Aleksandra Sobieska

psychoterapia
poznawczo-behawioralna

Aleksandra Sobieska


Jestem psycholożką, diagnostką, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (numer certyfikatu 1755) oraz nauczycielką akademicką. Ponadto jako doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS realizuję projekt naukowy "Specyficzny dla mężczyzn model zaburzeń odżywiania oraz jego zastosowanie w psychoedukacji: badania podłużne i eksperymentalne" pod kierunkiem dr hab. Karoliny Zarychty-Zajączkowskiej finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Obszary mojej pracy obejmują psychoterapię poznawczo-behawioralną, diagnozę psychologiczną, poradnictwo psychologiczne oraz pomoc osobom w kryzysie. Pomagam ludziom, którzy doświadczają obniżonego nastroju, lęku, trudności w zakresie odżywiania się czy problemów w relacjach. Wspieram osoby mierzące się z trudnymi wydarzeniami w życiu, pomagając im odzyskać utracone zasoby. Pracuję z młodzieżą od 16 roku życia i osobami dorosłymi.

Swoją pracę opieram na założeniach klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej oraz innych metod o udowodnionej naukowo skuteczności. W związku z tym, w moim gabinecie spotkają się Państwo również z terapią schematów i terapią dialektyczno-behawioralną (DBT) – w zależności od Państwa potrzeb i zgłaszanych problemów.

Ukończyłam liczne studia podyplomowe i szkolenia z zakresu psychologii i psychoterapii. Aktualnie jestem psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Pracuję pod regularną superwizją.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w takich placówkach jak:

  • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
  • XII Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
  • Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Organizacja „Dolnośląskie Olimpiady Specjalne”
  • Centrum Pomocy Psychologicznej
  • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Łozinie
  • Niepubliczna Szkoła Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem

Jestem asystentką dydaktyczną w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu różnych obszarów psychologii klinicznej i psychoterapii, między innymi z zakresu diagnozy psychologicznej, psychoterapii poznawczo-behawioralnej, zaburzeń odżywiania czy zaburzeń lękowych.

Oferuję kompleksową opiekę psychologiczną i psychoterapeutyczną nad dorosłymi oraz młodzieżą.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Jest metodą leczenia z wyboru wielu zaburzeń psychicznych. Polega na systematycznej współpracy między pacjentem/-ką a psychoterapeutką i realizacji wspólnie ustalonych celów terapeutycznych. Szczególnie ważnym aspektem tej pracy jest relacja terapeutyczna, która ma kluczowe znaczenie dla uzyskania efektów w terapii a także sama w sobie stanowi czynnik leczący.

Interwencja kryzysowa

Jest to pomoc skierowana do osób, które mierzą się z wyjątkowymi i bardzo trudnymi sytuacjami życiowymi (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód, przemoc, mobbing). W trakcie spotkań pracuje się nad przejściem pacjenta/-ki przez sytuację kryzysową, odzyskaniem utraconych w kryzysie zasobów, a także odnalezieniem się nowej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczna i konsultacje psychologiczne

Stanowią formy pomocy skierowane do osób, które doświadczają różnych trudności osobistych i interpersonalnych. W trakcie takich spotkań możliwa jest również praca nad własnym rozwojem i wzmacnianiem kompetencji osobistych i interpersonalnych.

Konsultację psychologiczną stanowi też często pierwsze spotkanie z psychologiem, na którym można wspólnie ocenić, jaka forma pomocy będzie potrzebna dla pacjenta/-ki, a także podjąć decyzję o ewentualnej dalszej współpracy i wstępnie nakreślić, jak może taka współpraca wyglądać.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna odbywa się na początku współpracy z psychologiem w celu określenia trudności pacjenta/-ki , co pozwala wdrożyć odpowiednie dalsze postępowanie oraz określić ramy ewentualnie podejmowanej psychoterapii.

Może ona stanowić także osobne postępowanie służące ocenie poszczególnych obszarów funkcjonowania psychologicznego (np. diagnoza osobowości czy intelektu) z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi psychometrycznych.

Wizyty online

Wizyty mogą odbywać się również online (jeśli tylko możliwe jest zrealizowanie danego oddziaływania w tej formie).

Cennik

Cena 50-minutowego spotkania w każdym ze wskazanych obszarów oddziaływań psychologicznych wynosi 200 zł.

Wyjątek stanowi diagnoza psychologiczna wykonywana jako osobne postępowanie z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych. Wtedy czas trwania i cena takiego spotkania (spotkań) są ustalane indywidualnie oraz podawane pacjentowi/pacjentce przed podjęciem czynności diagnostycznych. Wyniki takiego postępowania są przekazywane w formie pisemnego raportu diagnostycznego.

Umów wizytę lub skontaktuj się ze mną.

W razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony serdecznie zapraszam do kontaktu.

Wizytę można umawiać telefonicznie pod numerem 603 505 959 lub mailowo pod adresem: kontakt@psychologsobieska.pl.

Przed pierwszą wizytą otrzymają Państwo szczegółowy opis jak dotrzeć do gabinetu lub jak połączyć się na spotkanie w formie online.

Wizyty odbywają się w komfortowym gabinecie przy ulicy Krawieckiej 1/517 w gmachu Justin Center, na 5 piętrze. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek znajduje się naprzeciw Galerii Dominikańskiej, gdzie mogą Państwo zaparkować na czas trwania wizyty. W pobliżu gabinetu znajdują się liczne przystanki tramwajowe i autobusowe.Dane kontaktowe

Telefon kontaktowy
603 505 959
Adres
ul. Krawiecka 1/517
50-148 Wrocław
Adres e-mail
kontakt@psychologsobieska.pl